ARTIKLAR/TEXTER

Här finner du översatt artiklar från olika håll, texter på engelska från olika källor, och en del eget material, artiklar och texter med anknytning till Tai Chi Chuan.

Yang Style History, av Ted Knecht
Texten kommer från Ted Knecht's websida.
Tung familjens Tai Chi tradition , av Klas Larsson
En text från gamla medlemstidningen Tai Chi Bladet, som ger en kort introduktion.
Tio viktiga punkter om Tai Ci Chuan, av Yang Chen Fu
Översatt till svenska av Klas Larsson.
Words of Experience, by Tung Ying Chieh
Översatt till engelska av Albert Tang.
Yang Style Eye Usage, by Yang Zheng Ji
En text från Peter Lim Tian Tek's utmärkta websida översatt av honom.
Varför kallas Tai Chi Chuan för en inre stil bland kampkonster? av Klas Larsson
En text från gamla medlemstidningen Tai Chi Bladet.
Hur används Qi-energipunkterna i Tai Chi? av Klas Larsson
En text från gamla medlemstidningen Tai Chi Bladet om dessa viktiga tekniker.