Tung-familjens Tai Chi Chuan tradition

av Klas Larsson

Den berömde mästaren Tung Ying Chieh grundade denna stil inom Tai Chi Chuan. Tung-familjens Tai Chi stil innefattar dels den Yang-stil som Tung Ying Chieh lärde av den välkände Tai Chi-mästaren Yang Chen Fu, dels den gamla Wu stil som Tung Ying Chieh lärde av mäster Li Xian Yuan, och dels den Tai Chi stil som Tung Ying Chieh själv utvecklade baserat på dessa traditioner och en egen erfarenhet av ett unikt slag med ett så långvarigt samarbete med Yang. Det är få, om ens någon, som så grundligt har tillägnat sig Yang familjens tradition och kan föra den vidare oförändrad och med en sådan precision och ett sådant djup. Här finns Qigong-aspekten, hälso-aspekten, den meditativa sidan och kamp-aspekten fullt integrerade och förstärkande varandra så som det ursprungligen var menat. Tung-familjen kan också förra vidare Tai Chi Chuans vapen-former, få av Yang's elever lärde sig dessa och ingen så väl som Tung som tillbringade längre tid hos Yang än någon annan. Tung-familjens Jian/svärd har en kraft, skönhet och precision som man ser hos få mästare. Han är också en av de få som fick lära sig den mest avancerade vapen formen, Tai Chi-Qiang/lans. Tillsammans med mäster Yang utvecklade mäster Tung också en snabb Tai Chi form som anknyter till Yang familjens Chang Chuan, kallad Tai Chi Hua Jing Chuan. Men kanske är ändå Tung familjens egen Tai Chi stil Tung Ying Chieh's största bidrag, en Tai Chi-form som ömsom glider mjukt som en tiger ömsom går över i hopp, en Fågel Fenix som far genom luften, stamp och mjuka explosioner av Qi-energi, och så – Hammaren som slår med full kraft. Tung Ying Chieh skrev också Yang Chen Fu's bok "Tai Chi Chuan Shi Yong Fa" som presenterade Yang-familjens tradition i bild och text på ett nytt sätt, publicerad 1931, en tidig Tai Chi-manual, som bidrog till Tai Chi's spridning till senare generationer och länder. Tung Ying Chieh gjorde ett stort arbete med att sprida Tai Chi Chuan i Kina och Sydostasien, och bidrog på många sätt till att vi i västvärlden idag kan få uppleva dessa fantastiska övningar, och ta del av denna tradition.

Men framförallt har Tungfamiljen givit oss några av Tai Chi Chuan's allra främsta mästare. Tung Ying Chieh, som är grundaren har vi här ovan beskrivit, och hans son Tung Hu Ling var även han en lysande mästare, beundrad i sin samtid. Han inte bara vidareförde familjens Tai Chi Chuan arv, han vidareutvecklade det och satte sin egen prägel på det, fick det att lysa med en egen glöd. Han tillförde också former som Dui Lian/Partner sekvensen till Tung-formen, och Tai Chi Dao/sabel och Tai Chi Shuangdao/dubbelsabel utvecklades av honom. Till honom står vi också i tacksamhetsskuld för Hu Ling Tai Chi Gong. Tung Hu Ling undervisade i familjens hemort i Hebieprovinsen, i Shanghia, Guangzhuo och andra orter i Kina, innan han, tillsammans med sin son Tung Kai Ying följde i sin fars fotspår till Hong Kong, år 1947. Han skrev boken "Application of Tai Chi Chuan" och deltog i sin fars bok "Tai Chi Chuan Explained", där han visar Tung-familjens Tai Chi-form. Han undervisade hela sitt liv runt om i Asien och i USA, och var älskad och respekterad av sina elever. Han flyttade till Hawaii 1968 och fortsatte att undervisa därifrån, till sin död 1992. Redan av sin samtid sågs han som en av de absolut främsta Tai Chi-mästarna, med ett lysande framförande av Tai Chi Chuan. Ändå hade han en stillsam framtoning, som var ett uttryck för en traditionell kinesisk gentleman, en ödmjuk, stillsam attityd som blir allt ovanligare i Tai Chi kretsar i vår tid, och slog inte på trumman för sig själv. I detta liknar han inte bara sin far, Tung Ying Chieh, utan följs också av sin son, Tung Kai Ying.

Mäster Tung Kai Ying är hans äldsta son, och undervisades från barndomen av sin farfar, Tung Ying Chieh till att föra detta rika Tai Chi-arv vidare. Han gavs farfaderns namn Ying, tillsammans med namnet Kai, segerrik, med betydelsen att segerrikt föra vidare Tung Ying Chieh's och Tung-familjens Tai Chi-arv. Och det har han gjort med stor framgång, han flyttade till USA 1971 och grundade Tung Kai Ying Academy of Tai Chi Chuan, med undervisning runt om i USA. Idag undervisar mäster Tung Kai Ying över hela världen och har flera klasser i bland annat Italien, Grekland, Frankrike, Danmark, Sverige, Finland och Norge. Mäster Tung Kai Ying började studera Tai Chi Chuan vid åtta års ålder, han följde senare sin farfar runt världen, och redan vid sjutton års ålder undervisade han vid Tung Ying Chieh's Tai Chi Chuan Academy baserad i Hong Kong, och de bedrev, tillsammans med fadern, Tung Hu Ling undervisning i bl.a. Malaysia, Singapore och Thailand. Idag är han bosatt i USA och för ut Tung familjens Tai Chi arv internationellt och vidareför Yang-stilen i dess original form, mäster Tung lär ut traditionella partnerövningar och självförsvar, Tai Chi Hua Jing Chuan, och Tung-familjens egen Tai Chi-form, Tung Jia Kwai Chuan, med Fa Jing energi, snabba explosiva rörelser. Han lär också ut Tai Chi-svärd/jian, sabel/dao och spjut/Qiang till avancerade elever. Han har även utvecklat egna former som Yang-stilens Dui Lian/Partner sekvens, och andra partner-övningar. Med mäster Tung Kai Ying får man lära sig Tai Chi Chuan från dess traditions källor, i dess ursprungliga helhet, av en oöverträffad mästare, en mästare i ordets klassiska kinesiska betydelse, en som vidareför ett arv och en tradition från tidigare mästare på allra högsta nivå. Hans undervisning har ett djup och en precision som gör den givande och intressant för alla, och mäster Tung lyckas med sin ödmjukhet, stillsamhet och sitt tålamod, göra sin undervisning tillgänglig för envar, från nybörjare till de senior elever som följt honom under många år.