Varför kallas Tai Chi Chuan för en inre stil, eller Neijia?

av Klas Larsson

Det finns flera svar på dessa frågor, alla riktiga på sitt sätt, låt mig beskriva några.

1/ Inre i betydelsen att Wai Dan är det yttre elixiret, Nei dan är det inre  elixiret. Man odlar det inre  elixiret djupt i kroppen och lagrar det i Dan Tien, i andra centra och kanaler, och i märgen. Detta premieras av taoisterna framför att odla det yttre elixiret, som också är svårare att lagra. Både dock finns i den taoistiska traditionen.

2/ Inre i betydelsen att använda Qi före muskelkraft. Att välja att utveckla och använda Qi mer än muskelkraft anses också som att välja den inre kraften. Båda är dock nödvändiga och bör tränas. Nei är betonandet av Qi vid användande av Tai Chi rörelserna i självförsvarstillämpningar, och wai det hårda, den mer muskelära självförsvarstillämpningen är den vanligaste tolkningen av distinktionen mellan nei och wai.

3/ Inre i betydelsen av Nei som dold a/ visar inte kraften, ser ut att vara utan ansträngning, och ser inte agressivt eller farligt ut. b/ och svårtillgänglig i betydelsen hemlig, dold och som är svår att uppnå

4/ Inre i betydelsen av Nei som kinesisk, dvs inhemsk (Guo Ji) i motsats till utländsk, utifrån kommande, som den Buddistiska skolan som kom från Indien till Kina.

5/ Den starka betoningen av användningen av Yi (Xin Yi) för att leda Qi, som i sin tur leder kroppen, på ett annat sätt en ett direkt manövrerande av kroppen. Detta kan hänför till det som är Nei/inre med Tai Chi.

6/ Jing-Qi-Shen (San Bao/Tre Skatter) cykelns centrala betydelse i Tai Chi Chuan, ett synsätt som kommer från Taoismen och den kinesiska medicinen, är också en inre aspekt, en betoning av hälsa, meditation och personlig utveckling. "The goal is not to demonstrate strength, power or violence. The goal is to attain serenity, tranquility and the discovery of one self. It is truly an exercisise of the spirit." Mäster Tung Kai Ying

Begreppets mångtydighet är dess styrka ur kinesisk synpunkt, men kan förefalla obestämt och diffust ur västerländsk kulturell/språklig synpunkt. I kinesiskt tänkande kan man, mycket grovt uttryckt, anse det som oproblematiskt att säga att något är "både A och B" medan västerländskt tänkande förväntar sig att något är "antingen A eller B – om A inte B".

"I varje berättelse gömmer sig en annan berättelse".
-Chan Sin Long aka Jackie Chan