Tai Chi kurs med Mäster Tung i Malmö 2016

Tid & Plats: 22-23 oktober, på lördag börjar vi kl 15.00 och på söndag börjar vi kl 12.00. Det är två lektionspass i direkt följd båda dagarna, så tre timmar minst. Vi öppnar en halvtimme före start. Plats: Lokalen är Möllevångsskolan på Friisgatan 34. Kartlänkar till skolan (karta).

Pris: Kursavgift för båda dagarna är 1800 skr / 1400 dkr / 200 € / 230 $. Betalas före kursen till postgiro 37 85 72-2, Svenska Tai Chi Chuan Föreningen, senast den 21 oktober. Observera alla betalning i förväg. Ska du betala med SWIFT/BIC så är IBAN: SE4595000099602603785722 Du kan också betala kontant till Christina Rhodin eller Klas Larsson under mäster Tungs workshop i Köpenhamn, som hålls den 18-22 oktober.

Master Tung Kai Ying i Malmö 1989

Anmälan: Skicka anmälan med e-post till info@taichi.nu och betala in kursavgiften innan 16 oktober.

Information: Har du några frågor kontakta Klas Larsson via e-post klas@taichi.nu

Övrigt: Alla som utövar Yang-stil Tai Chi Chuan i någon skola med anknytning till mäster Tung är välkomna, även de som inte kan hela formen. Om du inte går i någon sådan skola, med en lärare som är elev till mäster Tung, kontakta först Klas Larsson för att få information om du kan gå kursen innan du anmäler dig.

Om Master Tung: Mäster Tung Kai Ying är en tredje generationens Tai Chi-mästare, hans far Tung Hu Ling och farfar, Tung Ying Chieh var berömda mästare förre honom. Hans farfar var elev till, och lärare hos Yang Cheng Fu som skapat den Yang-stil Tai Chi vi ser över hela världen idag utifrån Yang-familjens traditioner. Yang-stilen anses allmänt vara den absolut främsta Tai Chi traditionen. Tung-familjen har satt en ära i att bevara Yang-stilens Tai Chi oförändrad. Master Tung skolades till att föra denna tradition vidare av sin far och farfar. Med honom kommer man så nära Tai Chi Chuans källa och ursprung som överhuvudtaget är möjligt. Sedan 1984 kommer han till Köpenhamn tre gånger per år. 1989 kom Mäster Tung till Malmö för första gången. Detta är ett utmärkt tillfälle att få en introduktion till hans undervisning.