TAI CHI WORKSHOP I OSLO

HELGKURS I OSLO: Välkomna till en ny Tai Chi workshop med Tai Chi-lärare Klas Larsson som har följt Mäster Tung Kai Ying’s undervisning under 35 år och undervisat sedan 1984. Kursen är öppen för alla som har lärt den långsamma Yang-stilen och är givande både för erfarna utövare och för nyare elever. (Denna gång ska man ha lärt svärdformen för att delta dag 2). Vill du förhöra dig om att din erfarenhet är tillräcklig kontakta Tai Chi-lärare Klas Larsson för mer information.

PROGRAM: 12/11: Dag ett, här är fokus på den långsamma formen, Tung-familjens Yang-stil och mycket på de centrala övningar av det som är helt grundläggande för Tai Chi, som kallas Jiben Gong, fundamentet för allt vi gör i Tai Chi, övningar med fokus på djupare Song och på användningen av Yi och blickriktning för att leda Qi och därigenom leda kroppen. Blickens användning binder ihop kropp och sinne (body/mind) till en enhet och med rätt teknik uppnår du detta. Song och Yi tillsammans är roten till allt i Tai Chi, såväl hälsa och meditation som tillämpningar i partnerövningar och till djupare utveckling av body-mind-spirit enheten. Vi arbetar också med snabb Tai Chi, Tung familjens Tai Chi form, Kai He Tai Chi och med Tui Shou, tillämpningar samt med Qi Gong och meditation. Kursavgiften för en dag är 900 nkr, och 1800 nkr för båda. 13/11: Dag två då är fokus på svärdformen, positioner, de grundläggande principerna och vi gör även en del tillämpningar av som partnerövningar och som demonstration, för att utveckla intention (Yi) och Qi. Kursavgiften för en dag är 900 nkr, och 1800 nkr för båda. Tai Chi sword set is the focus of this workshop, the postures, the basic principles and also some applications of postures, as partner work, to develop Mind intent and Qi. Read more about it below. The fee is 900 Nkr for one day and both 1800 Nkr. Welcome!

TID & PLATS Lördag-söndag 12-13/11 kl 9.30-17.00 på TRAFO.

KURSAVGIFT: Kursavgiften för en dag är 900 nkr och 1800 nkr för båda och kan betalas kontant på plats.

ANMÄLAN: Du anmäler dig till kursen med e-post till info@taichi.nu.

INFORMATION: För information och anmälan e-posta, info@taichi.nu.

LÄRARE är Klas Larsson som har mer än 30 års erfarenhet av Tai Chi och Qi Gong, och startade Svenska Tai Chi Chuan Institutet 1988. Han är elev till Tai Chi-mästare Tung Kai Ying, en av världens främsta mästare och följer dennes undervisning sedan 1984. Klas Larsson har stor erfarenhet av att undervisa på alla nivåer, såväl nybörjare som erfarna och avancerade, och har varit verksam som Tai Chi-lärare sedan 1984. Han har utbildning i kinesisk medicin och i kinesiska språket. Med långvarig erfarenhet av undervisning och studier av Tai Chi Chuan och Qi Gong har han utvecklat kunskap om dess olika aspekter, som innefattar hälsa, meditation, filosofi och kampkonst.


Tai Chi-lärare Klas Larsson med sin Tai Chi-mästare Tung Kai Ying