HELGKURS MED TUI SHOU OCH SJÄLVFÖRSVAR


HELGKURS I LUND: Svenska Tai Chi Chuan Institutet inbjuder till Tai Chi helgkurs med partnerövningar / Tui Shou och självförsvar. Kursen riktar sig till de som har någon tidigare erfarenhet av Tai Chi.

PROGRAM: Tai Chi partnerövningar / Tui Shou / Push hands är ett omfattande område som dels syftar till att utveckla bra Qi inom Tai Chi och dels att ge Tai Chi sin egen metod för självförsvar, den mjuka eller inre metoden, vilket syftar på användningen av Qi framför muskelstyrka. Vi jobbar både med de olika formerna för Tui Shou som finns i traditionen, en-hands, två-hands, tre-steg, Da Lu och andra mönster för partnerövningar och med självförsvarstillämpningar av formen. Det blir också övningar kring de olika energier (Jin) som man identifiera i Tai Chi, som Peng, Lu, Ji, An och så vidare, samt den viktigaste – Ting Jin, lyssnande energi, som leder till att man förstår energi / Jin, och detta kallas Dong Jin som får ses som målet för Tui Shou, en djupare förståelse av Jin / energi. Vi jobbar ibland också med självförsvar, utifrån tänkta situationer, och försöker ge en praktisk vinkel på detta, hur fungerar dina tekniker, håller de måttet.

TID & PLATS: Tunaskolan / lilla gympasalen (maila för vägbeskrivning). Söndagen den 17 maj kl 12-17.

KURSAVGIFT:540 kr / kan betalas på kursen eller till Svenska Tai Chi Chuan Institutets postgiro före kursen.

ANMÄLAN: Med e-post till Klas Larsson info@taichi.nu.

INFORMATION: För information, anmälan och kursprogram ring Klas Larsson på telefon 040/97 79 89 eller e-posta till info@taichi.nu.

LÄRARE är Klas Larsson som har mer än 30 års erfarenhet av Tai Chi och Qi Gong, och startade Svenska Tai Chi Chuan Institutet 1988. Han är elev till Tai Chi-mästare Tung Kai Ying, en av världens främsta mästare och följer dennes undervisning sedan 1984. Klas Larsson har stor erfarenhet av att undervisa på alla nivåer, såväl nybörjare som erfarna och avancerade, och har varit verksam som Tai Chi-lärare sedan 1984. Han har utbildning i kinesisk medicin och i kinesiska språket. Med långvarig verksamhet och studier av Tai Chi Chuan och Qi Gong har han utvecklat djupgående kunskap om dess olika aspekter, som innefattar hälsa, meditation, filosofi och kampkonst.