Zuo Chan

 
 
 

Sittande meditation

Zuo betyder sitta, och Chan betyder meditera, alltså sittande meditation. Zuo Chan betyder det samma som Za Zen, dess japanska namn. Zen Buddismen uppstod i den indiska Buddismens möte med den kinesiska Taoismen. Metoden att sitta still i upprätt position och tömma sinnet på ovidkommande tankar används ännu i kinesisk Taoism och i Tai Chi Chuan sammanhang, och är slående i sin enkelhet och effektivitet. Den hjälper oss att odla stillhet, och utveckla koncentrationsförmåga, ger en djup avspändhet, och stärker Qi i nedre Dan Tien området så att vi är bättre förankrade i oss själva, och kan lasta av oss ett uppblåst egos belastning. Denna inre hållning skall följa oss in vår Tai Chi Chuan, som har samma natur, och kombinerar inre stillhet med yttre rörelse, Yin med Yang.