Zhan Zhuang

 
 
 

Stående meditation

Inom traditionell Tai Chi Chuan finns en mängd Zhan Zhuang/stående meditations-övningar, framförallt de som utförs i Tai Chi formens positioner. En annan grupp är de som utförs stående i Ma Bu/Ryttare Position, där det finns en stor variation. Också finns Wu Xing Zhan Zhuang/De Fem Elementens Zhan Zhuang, och från dessa används många stående-positioner i olika tränings sammanhang. Zhan betyder "att stå" och Zhuang betyder "pelare", alltså "Stå som en pelare", helt still, upprätt, stabil och väl förankrad, är bilden för detta. Detta representerar det statiska elementet, det stillastående, som kompletterar det dynamiska/rörliga elementet i Tai Chi-formerna. Det är ett nödvändigt komplement till träningen av Tai Chi-formerna och annan dynamisk/rörlig Qi Gong, bland annat för att utveckla inre stillhet, stabilitet i positionerna, koncentrationsförmåga och uthållighet. Eller som det också uttrycks, "Stillhet till det yttre, rörelse till det inre" i Zhan Zhuang – "Rörelse till det yttre, stillhet till det inre" i Tai Chi-formerna.