Tui Shou

 
 
 

Partnerövningar

Tui Shou är det samlande namnet på Tai Chi partnerövningar, utan vapen. Dessa är ett viktigt element i Tai Chi för att lära sig att få fram Qi-energi bättre i de olika positionerna i formen, och få fram växlingarna mellan Yin och Yang klarare. För att kunna göra detta behövs intention, Yi, och intention förutsätter kännedom om självförsvarstillämpningarna. Det finns en mängd partnerövningar, men enhands och tvåhands Tui Shou, i en fast position, utan några steg och förflyttning, är de viktigaste. De utgör grunden för all fortsatt Tui Shuo, och utvecklar Peng, Lu, Ji och An, de fyra första tekniker och energier (Qi/Jin) som vi arbetar med i Tai Chi Chuan, och som är grundelement också i vår Tai Chi form, utan vilken den blir relativt "tom", utan bra Qi, och utan riktig substans.

  Bild Galleri