San Shou / Dui Lian

 
 
 

Partnerövningar i en lång sekvens med formens mönster

Här ökar vi komplexiteten ytterligare, och gör alla slags rörelser och tekniker som finns i Tai Chi. Detta är en variation på Tai Chi-formerna gjorda av två personer i kontakt, de följs åt genom en lång sekvens, med så mycket Qi-energi och tillämpningskänsla som deras skicklighet tillåter. Där finns drag, knuff, grepp, slag och spark, men utan att man skadar varandra. Dui Lian/San Shou kan göras mer och mer realistisk beroende på de två utövarnas skicklighet, och upprepas i ett allt högre tempo. Dessa övningar har utvecklats av Tung-familjen efter en gammal tradition, och det finns en Dui Lian för Yang-stil och en för Tung-stil.