San Bu / Tre Steg

 
 
 

Partnerövningar

Från tvåhands Tui Shou, med fast position utan förflyttning, fortsätter man att öka komplexiteten med att göra samma rörelser under förflyttning, tre steg fram tre tillbaks, San Bu, och börja växla fritt mellan dessa. Även detta är en övning med Peng, Lu Ji och An, de fyra första tekniker och energierna som vi arbetar med.