Medicinsk Qi Gong

 
 
 

Akupressur och självmassage

I traditionell Tai Chi Chuan är Medicinsk Qi Gong ett integrerat element, så att Tai Chi Chuan hör hemma bland de olika skolorna inom Qi Gong – det är den största, mest betydelsefulla av dem, som nått störst spridning. Men eftersom den då är känd under sitt eget namn tror en del människor att Tai Chi Chuan är en sak och Qi Gong något annat, mera medicinskt, men att så inte är fallet vet den som studerat Traditionell Kinesisk Medicin/TKM, där Tai Chi Chuan alltid nämns som en Qi Gong skola, och som en del av TKM's helhet. Man kan även säga att all Qi Gong är medicinsk i den TKM's bemärkelse och Medicinsk Qi Gong är ofta ett annat ord, för att säga hälsosam Qi Gong – och självklart är vår Qi Gong hälsosam. Men vi gör också övningar som är mera specifikt inriktade på att stärka och förbättra en vis funktion, till exempel andningen, eller matsmältningen. Utöver dessa former av Qi Gong så lär vi ut akupressur och sjävmassage enligt TKM. Då masserar man sina aku-punkter, huvudsakligen de som används vid akupunktur, muskler och meridianer, och kan uppnå bra resultat, särskilt i kombination med den övriga träningen. En stor fördel med självmassage och akupressur är att detta kan tillämpas varje dag, något som är till glädje vid kroniska besvär och svagheter. Till sist bör tilläggas att det finns en del undantag från allt det ovanstående – Qi Gong som har ett extremt esoteriskt syfte, eller Qi Gong som har till syfte att utveckla visa extrema kampförmågor som en del s.k. hårdstil Kung Fu- och Budo-skolor använder. Den typen av övningar förekommer inte i vår tradition, i alla våra övningsformer är ökat välbefinnande, hälsa, balans och naturlighet ett rättesnöre, även där kampaspekten är med.