Da Lu / Fyra Hörn

 
 
 

Partnerövningar

Från San Bu/Tre Steg går man vidare och utökar repertoaren med Da Lu/Fyra Hörn, då man tar partnerns arm och drar honom snett ut, och han följer då och gör Zhao/armbågsattack och Kao/skulderattack, drar i sin tur sin partner mot andra hörnet och så växlar man mot de fyra hörnen/riktningarna. Då arbetar man med de andra fyra teknikerna/energierna, Lie, Cai, Zhao och Kao. Man kan nu växla från tvåhands i fast steg, till San Bu/Tre Steg, Da Lu/Fyra Hörn och tillbaks igen, fritt inom dessa mönster. Då samtliga dessa kan göras både i vänster- och höger-riktning, har vi nu ett stort antal variationer att växla mellan. Samtidigt har vi nu former för att öva alla det åtta grundläggande teknikerna/energierna av Qi eller Jin, i ett ständigt växelspel.