Ba Duan Jin

 
 
 

De Åtta Silkesbrokaderna Qi Gong

Ba Duan Jin kan översättas som De Åtta Silkesbrokaderna, övningen anses skapad av den gamle mästaren Yue Fei en berömd man från Song dynastin, läkare, general, och filosof, en legendarisk person, som också tillskrivs skapandet av Xing Yi Chuan. I dag är Ba Duan Jin en av de populäraste Qi Gong formerna i Kina. Övningarna kan läras på ganska kort tid och kan sedan utvecklas till en stor förfining med tid och träning, då man lär sig att leda sin Qi genom positionerna. Därav namnet Silkesbrokader, då Qi träs likt brokader, där tråden träs i intrikata mönster. Liksom med Tai Chi kan man säga om Ba Duan Jin, "En dag att lära - ett liv att bemästra"