Allmän information om kurserna

Pris, plats och datum för kurserna finner du i Kursprogrammet tillsammans med kursbeskrivning.

Lärare är Klas Larsson med mer än 25 års erfarenhet av att undervisa Tai Chi och Qi Gong.

Frågor, programbeställning och anmälan - ring telefon 040-97 79 89 eller skicka e-post.


Prova gratis vid terminsstarten. Första gången kan du prova på Tai Chi utan kostnad.

Rabatter: Studerande, pensionärer och arbetslösa har 200 kr rabatt på nybörjarkurserna.

Uppvisningar ges regelbundet, se Kursprogrammet för nästa tillfälle.

Åskådare är välkomna till våra klasser, ring telefon 040-97 79 89 och avtala tid.


Undervisningens olika steg: Kursernas gång kan beskrivas i 3 steg. Steg 1 är Nybörjarkurs, Steg 2 är Fortsättningskurs 1 och Steg 3 Fortsättningskurs 2.

  • I nybörjarkurserna och fortsättningskurserna lärs långsam Yangstil Tai Chi ut I fortsättningskurser lärs även snabb Tai Chi och partnerövningar ut.
  • Fortsättningskurs är en blandad grupp där nybörjare kan gå vidare steg försteg, samtidigt som de erfarna där får regelbunden träning och vidareutveckling.
  • Till detta kan läggas att olika former av Qi Gong ingår i alla grupper.
  • Sedan finns det avancerade tillvalsgrupper som man kan välja att gå parallelt med Fortsättningskurs, efter att ha tillägnat sig Steg 1-3. Avancerad grupp 1 och 2 motsvarar Steg 4 och 5. I avancerad kurs lärs vapen former och andra Tai Chi former ur Tung familjens tradition ut, samt partnerövningar, tillämpningar och självförsvar.