TAI CHI I LUND

Till Startsidan


FORTSÄTTNINGSKURSER
OCH AVANCERADE KURSER


TAI CHI FORTSÄTTNINGSKURSER

Fortsättningskursen är en blandad grupp. Vi arbetar både i smågrupper och i helklass med att lära den långsamma Tai Chi-formen. Vi arbetar också med Qi Gong och Tui Shou / partnerövningar, tillämpningar och självförsvar. Man kan dessutom lära snabb Tai Chi-form när man lärt hela den långsamma Tai Chi-formen.

FORTSÄTTNINGSKURS 1
Tisdagar 19.00 -20.30 på Tunaskolan
Kursstart 9 januari (9/1-29/5)
Kursavgift 1800 kr (plus medlemsavgift 120 kr, läs längst ned)
Kursavgift för att gå båda dagarna är 2100 kr/termin
De som gått nybörjarkurs kan nu fortsätta i denna grupp

RABATT 200 kr för studerande, pensionärer, och arbetslösa

INFORMATION / ANMÄLAN Sänd e-post till info@taichi.nu eller ring 040-977989 till Svenska Tai Chi Chuan institutet.

FORTSÄTTNINGSKURS 2
Torsdagar 19.00 -20.30 på Tunaskolan
Kursstart 11 januari (11/1-31/5)
Kursavgift 1800 kr (plus medlemsavgift 120 kr, läs längst ned)
Kursavgift för att gå båda dagarna är 2100 kr/termin
Denna grupp är lämplig för de som lärt hela Tai Chi-formen

RABATT 200 kr för studerande, pensionärer, och arbetslösa


AVANCERAD GRUPP

Klassen är öppen för alla som går fortsättningskurs. Vi arbetar med Tai Chi sabelform, Tai Chi-svärdform, första och andra Dui Lian/San Shou (en serie Tai Chi rörelser utförda som partnerövning), med Tung familjens Tai Chi form, med den gamla Wu-stilens Tai Chi och andra övningar som inte ryms i fortsättningskurs.

AVANCERAD GRUPP
Torsdagar 20.30-21.30 på Tunaskolan
Kursstart (11/1-31/5)
Kursavgift 600 kr

LÄRARE är Klas Larsson med mer än 30 års erfarenhet av Tai Chi och Qi Gong. Han har djup kunskap på området och har även utbildning i kinesisk medicin, och i kinesiska språket.
Sedan 1984 är Klas Larsson elev hos Tung Kai Ying, en av världens absolut främsta traditionella Tai Chi-mästare, och har i 25 år undervisat under hans ledning. Läs mera här.

ÅSKÅDARE är välkomna till våra kurser, efter överenskommelse. Ring eller e-posta för att avtala tillfälle.


Svenska Tai Chi Chuan Föreningen är en ideell organisation med syfte att sprida kunskap om och befrämja undervisning av Tai Chi Chuan. Föreningen är arrangör av Svenska Tai Chi Chuan Institutets kurser i Malmö och Lund. Därför är medlemskap i Föreningen ett krav för alla deltagare.
Medlemsavgiften kan ej betalas till Institutets postgiro. Inbetalningskort med Föreningens postgiro delas ut på kursen.